Nhà công vụ là nhà ở được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ theo quy định thuê trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác theo khoản 5 Điều 3 Luật Nhà ở 2014.

>>> Xem thêm: Thủ tục làm sổ đỏ thừa kế bao gồm những bước gì? Làm tại cơ quan nhà nước mất khoảng thời gian là bao lâu? 

1. Nhà ở công vụ của Chính phủ đang cho thuê bị thu hồi khi nào?

Theo quy định của Điều 11 Quyết định 695/QĐ-TTg năm 2013:

Không Đáp Ứng Điều Kiện Thuê Nhà:

  • Trường hợp người thuê nhà không còn thuộc đối tượng được ưu tiên hoặc không đáp ứng đủ tiêu chí và điều kiện để tiếp tục thuê nhà ở công vụ sẽ đối diện với quyết định thu hồi.

Chuyển Công Tác, Nghỉ Công Tác Hoặc Nghỉ Hưu:

  • Người thuê nhà sẽ phải trả lại nhà ở công vụ khi họ chuyển công tác đến địa phương khác, nghỉ công tác hoặc nghỉ hưu. Đây là một phần của quá trình điều chỉnh cấp nhà ở công vụ để phản ánh tình hình và nhu cầu thực tế của người thuê.

Yêu Cầu Tự Ý Trả Nhà:

  • Những người thuê nhà có nhu cầu trả lại nhà ở công vụ cũng có thể là một trong những trường hợp Bộ Xây dựng xem xét và đưa ra quyết định thu hồi.

Khi Người Thuê Qua Đời:

  • Trong trường hợp người đang thuê nhà ở công vụ qua đời, quy định cũng xác định thu hồi nhà, tạo điều kiện cho việc quản lý tài sản và phân phối nhà mới.

Sử Dụng Không Đúng Mục Đích hoặc Vi Phạm Nghĩa Vụ:

  • Việc sử dụng nhà ở công vụ không đúng mục đích hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người thuê cũng là lý do để Bộ Xây dựng ra quyết định thu hồi nhà. Điều này nhằm đảm bảo rằng những căn nhà này được sử dụng đúng mục đích và duy trì trong tình trạng tốt nhất có thể.
Nhà ở công vụ của Chính phủ đang cho thuê bị thu hồi khi nào?

2. Thẩm quyền ra quyết định thu hồi nhà ở công vụ của Chính phủ đang cho thuê

Thẩm quyền quyết định về việc thu hồi của Chính phủ được chi tiết hóa tại Khoản 2 Điều 11 của Quyết định 695/QĐ-TTg năm 2013 như sau:

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách phân biệt sổ đỏ, sổ hồng bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, ai cũng có thể áp dụng.

Trong trường hợp nhà ở công vụ thuộc diện bị thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà Bên thuê không trả lại nhà ở trong vòng 03 tháng kể từ ngày Quyết định thu hồi nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở công vụ và đơn vị quản lý vận hành để tổ chức quá trình thu hồi nhà ở công vụ một cách bắt buộc. Điều này nhằm đảm bảo rằng quá trình thu hồi diễn ra một cách hiệu quả và nhà ở được trả lại vào tình trạng sẵn sàng sử dụng cho mục đích khác.

Theo quy định, Bộ Xây dựng được ủy quyền quyền ra quyết định thu hồi nhà ở công vụ của Chính phủ đang cho thuê. Đồng thời, để thông báo và thực hiện quyết định này một cách minh bạch và có hiệu quả, Bộ Xây dựng sẽ gửi quyết định thu hồi nhà ở công vụ đến các bên liên quan như sau:

  • Gửi 01 bản quyết định cho Bên cho thuê, nhằm thông tin về quyết định thu hồi nhà ở công vụ và đồng thời thông báo về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở công vụ.
  • Gửi 01 bản quyết định cho Bên thuê, nhằm thông báo chính thức về việc thu hồi nhà ở công vụ và chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở công vụ từ ngày Quyết định của Bộ Xây dựng có hiệu lực.
  • Gửi 01 bản quyết định cho cơ quan đang quản lý Bên thuê nhà, nhằm thông báo về quyết định thu hồi nhà ở công vụ và hợp tác trong quá trình thu hồi, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị liên quan.
Xem thêm:  Chứng thực dấu vân tay thực hiện như thế nào?

Quy trình này giúp đảm bảo rằng thông tin liên quan đến quyết định thu hồi nhà ở công vụ được truyền đạt đồng đội và minh bạch, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấm dứt hợp đồng thuê một cách hợp pháp và công bằng.

Thẩm quyền ra quyết định thu hồi nhà ở công vụ của Chính phủ đang cho thuê

3. Giải quyết thế nào khi bên thuê thuộc diện bị thu hồi không chịu trả lại nhà ở?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Quyết định 695/QĐ-TTg năm 2013, trong trường hợp Bên thuê không trả lại nhà ở công vụ sau 03 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành, các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện: Bộ Xây dựng sẽ đảm nhận vai trò chủ trì và phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, và đơn vị quản lý vận hành để tổ chức quá trình thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ. Mục tiêu chính của quá trình này là đảm bảo trả lại nhà ở và chấm dứt mọi quyền lợi của Bên thuê đối với nhà ở công vụ đó. Cụ thể, quá trình này sẽ bao gồm các biện pháp sau:

Thực Hiện Quyết Định Thu Hồi: Bộ Xây dựng sẽ xác định và triển khai các biện pháp cần thiết để thực hiện quyết định thu hồi nhà ở công vụ. Điều này bao gồm việc thông báo cho Bên thuê về quyết định thu hồi, cũng như xác nhận với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đơn vị quản lý vận hành về kế hoạch thi hành.

Tổ Chức Quá Trình Thu Hồi: Bộ Xây dựng sẽ hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đơn vị quản lý vận hành trong việc tổ chức quá trình thu hồi. Điều này bao gồm việc lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, và theo dõi tiến độ quá trình, đồng thời đảm bảo rằng mọi công đoạn diễn ra theo đúng quy định.

Đảm Bảo Trả Lại Nhà Ở: Bộ Xây dựng sẽ đảm bảo rằng quá trình thu hồi diễn ra một cách trơn tru, nhất quán, và đặc biệt là đảm bảo trả lại nhà ở trong tình trạng tốt nhất có thể. Điều này có thể liên quan đến việc kiểm tra và ghi nhận tình trạng nhà, đồng thời xác định những sửa chữa hoặc cải tiến cần thiết.

Chấm Dứt Mọi Quyền Lợi của Bên Thuê: Bộ Xây dựng sẽ hỗ trợ quá trình chấm dứt mọi quyền lợi của Bên thuê. Điều này có thể liên quan đến việc xác nhận hủy bỏ hợp đồng thuê nhà, chấm dứt các dịch vụ cung cấp, và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều này nhằm đảm bảo rằng quá trình thu hồi diễn ra một cách công bằng, minh bạch, và đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền lợi của cả Bên cho thuê và Bên thuê được bảo vệ đúng mức.

>>> Xem thêm: Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất hiện nay tại các văn phòng công chứng được tính dựa trên căn cứ nào? 

Dừng Cung Cấp Điện, Nước: Bên cho thuê có quyền dừng cung cấp điện và nước nhằm tạo ra một tình trạng không thuận lợi cho việc sử dụng và duy trì nhà. Hành động này cũng có tác động đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của Bên thuê, đồng thời là biện pháp cảnh báo mạnh mẽ về việc chấm dứt hợp đồng thuê.

Thông Báo cho Cơ Quan Công An: Bên cho thuê sẽ thông báo ngay lập tức cho cơ quan công an cấp quận, phường nơi có nhà ở đó về tình trạng thu hồi và không trả lại của Bên thuê. Thông báo này giúp cơ quan công an có thông tin chính xác và kịp thời để thực hiện các thủ tục chấm dứt đăng ký cư trú của Bên thuê tại địa chỉ nhà ở công vụ đó.

Xem thêm:  Tiền tử tuất hiện nay có phải là di sản thừa kế không?

Cần lưu ý rằng chi phí tổ chức thu hồi bắt buộc sẽ được Bên thuê nhà ở chịu trách nhiệm chi trả. Trong trường hợp Bên thuê không chi trả, cơ quan quản lý cán bộ có trách nhiệm khấu trừ lương để chi trả, đảm bảo tính công bằng và tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời, nếu Bên thuê có khiếu nại liên quan đến quản lý, sử dụng. Bộ Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại hoặc khiếu nại không được giải quyết trong thời hạn quy định, Bên thuê có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Như vậy trên đây là bài “Nhà ở công vụ của Chính phủ đang cho thuê bị thu hồi khi nào?”. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Địa chỉ văn phòng công chứng thực hiện dịch vụ công chứng giấy tờ uy tín, nhanh chóng tại Hà Nội

>>> Sổ đỏ là gì? ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ được không?

>>> Hợp đồng thuê nhà có mất hiệu lực khi bên cho thuê mất không?

>>> Di chúc miệng là gì? Lập di chúc miệng có hợp pháp không?

>>> Chính sách mua nhà ở xã hội từ 2025

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *