Mới đây, dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến nhân dân. Sau đây là 05 đề xuất mới đề xuất mới tại dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy doanh nghiệp cần lưu ý.

>>> Xem thêm: Nhờ người thân làm thủ tục xin cấp sổ đỏ hộ có được không? Làm thủ tục tại cơ quan nhà nước nào?

1. Hành vi bị cấm trong Luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

So với quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, được sửa đổi và bổ sung năm 2013, Điều 10 của dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã thêm vào một số hành vi bị cấm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ. Cụ thể, những hành vi mới này bao gồm:

 • Xúc phạm hoặc đe dọa lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang thực hiện nhiệm vụ.
 • Lợi dụng hoặc lạm dụng nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, làm nhũng, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
 • Báo cáo giả về tai nạn hoặc sự cố.
 • Chế tạo hoặc cải tạo phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định; đưa phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu.
 • Thi công về phòng cháy và chữa cháy không tuân thủ đúng với thiết kế đã được thẩm định.
Hành vi bị cấm trong Luật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

2. Luật phòng cháy giảm bớt yêu cầu đối với quy hoạch dự án xây mới khu công nghiệp

Theo điều 12 trong dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, khi lập quy hoạch cho dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch, cần đảm bảo giải pháp và thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (PCCC). Điều này đồng thời phải đảm bảo các nội dung sau đây:

>>> Xem thêm: Quy trình chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.

 • Hệ thống giao thông và cung cấp nước.
 • Bố trí địa điểm cho các đơn vị phòng cháy và chữa cháy ở những vị trí cần thiết.

Trong dự thảo này, đã có sự lược bớt 02 nội dung so với quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Phòng cháy, chữa cháy hiện hành. Cụ thể, 02 nội dung đó là:

 • “Địa điểm xây dựng, bố trí các khu, các lô”: Trong phiên bản mới, dự thảo đã tinh giản và không bao gồm yêu cầu về việc xây dựng và bố trí các khu, các lô trong quy hoạch đối với phòng cháy và chữa cháy.
 • “Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy”: Trong dự thảo mới, không còn yêu cầu về việc đưa ra dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy trong quy hoạch.

3. Luật phòng cháy sửa yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công trình phải có giải pháp phòng cháy và chữa cháy

Tiếp tục là một đề xuất mới tại dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy doanh nghiệp mà cần lưu ý.

Theo khoản 2 Điều 12 trong dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, khi lập dự án, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của công trình, cần phải đảm bảo các nội dung sau đây trong giải pháp và thiết kế về phòng cháy và chữa cháy:

 • Khoảng cách an toàn;
 • Hệ thống thoát nạn;
 • Bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan;
 • Hệ thống chống khói;
 • Hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
Xem thêm:  Xử lý chi phí không có hóa đơn như thế nào?

So với khoản 1 Điều 15 của Luật Phòng cháy, chữa cháy hiện hành, nội dung lập dự án và thiết kế xây dựng công trình không còn yêu cầu về địa điểm xây dựng và dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

Các nội dung như “Hệ thống kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy”, “Các yêu cầu khác phục vụ phòng cháy và chữa cháy” đã được thay thế bằng “Bậc chịu lửa, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan”, “Hệ thống chống khói”, “Hệ thống phòng cháy và chữa cháy”.

4. Bổ sung quy định về nghiệm thu, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy:


Đây là một bổ sung hoàn toàn mới. Theo chi tiết, khoản 2 Điều 14 trong dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định rằng sau khi tổ chức nghiệm thu dự án, công trình thuộc danh mục phải thẩm định thiết kế theo quy định, chủ đầu tư cần gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý chuyên ngành để kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, doanh nghiệp chỉ được phép đưa hạng mục công trình, công trình đã hoàn thành xây dựng vào khai thác, sử dụng sau khi cơ quan quản lý chuyên ngành đã thẩm định thiết kế, kiểm tra và cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu.

Trong trường hợp đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động mà chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 60 đến 100 triệu đồng (căn cứ vào khoản 4 Điều 38 và khoản 2 Điều 4 của Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

>>> Xem thêm: Thủ tục làm sổ đỏ thừa kế bao gồm những bước gì? Làm tại cơ quan nhà nước mất khoảng thời gian là bao lâu? 

Luật phòng cháy sửa yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công trình phải có giải pháp phòng cháy và chữa cháy

5. Điều chỉnh một số yêu cầu cơ bản về phòng cháy đối với cơ sở kinh doanh

Theo đề xuất mới, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại, địa điểm làm việc, công trình phải bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy sau đây:

Có các biện pháp phòng cháy như thực hiện và duy trì điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy, quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt; trang bị phương tiện phòng cháy; kiểm tra và phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy. Ngoài ra:

 • Quy định và thi hành nội quy về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
 • Bảo đảm an toàn phòng cháy đối với từng loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • Có hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hệ thống kỹ thuật; hệ thống liên lạc; thiết bị truyền tin báo cháy, sự cố; hệ thống cập nhật và khai báo dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; giải pháp ngăn cháy, chống khói, thoát nạn.
 • Phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
 • Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ sở.
Xem thêm:  Không có tên trong hộ khẩu có được quyền thừa kế?

So với quy định hiện hành, dự thảo Luật mới không ghi nhận yêu cầu “Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy” và “Có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy”, nhưng vẫn yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện. Cụ thể:

 • Điều 15 của dự thảo Luật yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và sử dụng công trình phải bảo đảm dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy, chữa cháy trong quá trình đầu tư và sử dụng.
 • Điều 5 của dự thảo Luật nêu rõ, người đứng đầu cơ sở phải có trách nhiệm lập, quản lý hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khai báo và cập nhật cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy.

Như vậy trên đây là bài “Luật phòng cháy chữa cháy: Doanh nghiệp cần chú ý “. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Muốn kiểm tra sổ đỏ giả nhanh chóng, chính xác cần lưu ý những điểm gì? 

>>>Nên công chứng hợp đồng mua bán nhà tại văn phòng công chứng nào để nhận được dịch vụ công chứng uy tín, nhanh gọn nhất? 

>>>Hướng dẫn cách phân biệt sổ đỏ, sổ hồng bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, ai cũng có thể áp dung.

>>> Văn phòng đại diện phải nộp những loại thuế nào?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *