Theo quy định pháp luật hiện hành, thời hạn lập quy hoạch tổng thể quốc gia không quá 36 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

>>> Xem thêm: Thủ tục làm sổ đỏ thừa kế bao gồm những bước gì? Làm tại cơ quan nhà nước mất khoảng thời gian là bao lâu? 

1. Thời hạn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 36 tháng

Dựa trên quy định tại Điều 17 của Nghị định 37/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 58/2023/NĐ-CP về thời hạn lập quy hoạch sử dụng đất, các điểm chính được quy định như sau:

 • Thời hạn lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng không quá 36 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt. Trong đó, thời hạn lập hợp phần quy hoạch không quá 20 tháng đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng.
 • Thời hạn lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh không quá 30 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.
 • Trong trường hợp cần gia hạn thời gian lập quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch có thể quyết định điều chỉnh kéo dài nhưng tối đa không quá 12 tháng, dựa trên báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Thời hạn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 36 tháng

Các nội dung chính của quy hoạch sử dụng đất quốc gia bao gồm:

Phân tích, đánh giá về các yếu tố tự nhiên, nguồn lực, và bối cảnh ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực.

Dự báo xu thế biến động trong việc sử dụng đất.

Xác định quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch.

Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 10 năm và tầm nhìn từ 30 đến 50 năm.

Xây dựng phương án sử dụng đất để đạt mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xác định và rõ ràng diện tích các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia.

Lưu ý: Gia hạn thời gian lập quy hoạch chỉ được thực hiện khi có sự quyết định của cơ quan có thẩm quyền dựa trên báo cáo của các cơ quan chức năng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia

Bước 1: Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đảm nhận vai trò chủ trì hỗ trợ Chính phủ trong quá trình lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách phân biệt sổ đỏ, sổ hồng bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, ai cũng có thể áp dụng

Bước 2:

 • Các bộ, ngành xác định nhu cầu sử dụng đất cho các dự án theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương.
 • Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi nhu cầu sử dụng đất về Bộ TN&MT trong vòng 45 ngày, tính từ ngày nhận được văn bản của Bộ TN&MT yêu cầu đăng ký nhu cầu sử dụng đất.
Xem thêm:  Làm Sổ đỏ đất ao: Hồ sơ, thủ tục mới nhất 2023

Bước 3: Thu thập ý kiến về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất quốc gia:

Bộ TN&MT chịu trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Bộ TN&MT công bố dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia (trừ thông tin bí mật nhà nước) trên trang thông tin điện tử của Bộ trong ít nhất 30 ngày sau khi gửi hồ sơ lấy ý kiến.

Lấy ý kiến cộng đồng, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện như sau:

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo việc thu thập ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia;
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo lấy ý kiến đến Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức đóng tại địa bàn; Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo lấy ý kiến đến cộng đồng và cá nhân liên quan.
 • Cộng đồng, tổ chức và cá nhân có thể góp ý trực tiếp trên trang thông tin điện tử của Bộ TN&MT hoặc gửi văn bản đề xuất tới Bộ TN&MT. Bộ TN&MT có thể sử dụng các phương tiện như niêm yết tại nơi công cộng, tổ chức hội nghị, hội thảo, phát phiếu điều tra, phỏng vấn để thu thập ý kiến từ đại diện cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân.

Bước 4: Phản hồi của Bộ TN&MT:

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận hồ sơ lấy ý kiến.

Bước 5: Tổng hợp và hoàn thiện:

Cơ quan lập quy hoạch có nhiệm vụ tổng hợp ý kiến, giải trình và báo cáo Bộ TN&MT trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

Bước 6: Phê duyệt:

Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định và trình Chính phủ để trình Quốc hội quyết định.

3. Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch đối với lập quy hoạch tổng thể quốc gia

Dựa vào quy định tại khoản 16 Điều 20 Nghị định 37/2019/NĐ-CP, quy hoạch tổng thể quốc gia bao gồm các nội dung sau:

Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch đối với quy hoạch tổng thể quốc gia

Định hướng phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu:

 • Xác định các khu vực dễ bị tổn thương do thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
 • Phân vùng rủi ro thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, sạt lở bờ sông, bờ biển, hạn hán, xâm nhập mặn.

>>> Xem thêm: Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất hiện nay tại các văn phòng công chứng được tính dựa trên căn cứ nào? 

Danh mục dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện:

 • Xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch.
 • Luận chứng xây dựng danh mục dự án quan trọng cấp quốc gia thời kỳ quy hoạch; đề xuất thứ tự ưu tiên và phân kỳ thực hiện các dự án.
Xem thêm:  Thủ tục làm lý lịch tư pháp online nhanh chóng và hiệu quả nhất

Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch:

 • Giải pháp về huy động vốn đầu tư.
 • Giải pháp về cơ chế, chính sách.
 • Giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ.
 • Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực.
 • Giải pháp về hợp tác quốc tế.
 • Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

Do đó, theo quy định trên, giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch bao gồm huy động vốn đầu tư, cơ chế và chính sách, môi trường và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, cùng với tổ chức thực hiện và giám sát quá trình triển khai quy hoạch.

Như vậy trên đây là bài “Lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 36 tháng”. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Địa chỉ văn phòng công chứng thực hiện dịch vụ công chứng giấy tờ uy tín, nhanh chóng tại Hà Nội

>>> Sổ đỏ là gì? ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ được không?

>>> Hợp đồng thuê nhà có mất hiệu lực khi bên cho thuê mất không?

>>> Di chúc miệng là gì? Lập di chúc miệng có hợp pháp không?

>>> Quyền sở hữu nhà ở khi xây dựng nhà trên đất của người khác

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *