Giáo viên xét thăng hạng thế nào khi bỏ thi thăng hạng viên chức theo quy định của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 07/12/2023. Theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về các quy định.

>>> Xem thêm: Khi nhận thừa kế cần làm dịch vụ sang tên sổ đỏ cần có những giấy tờ và điều kiện gì?

1. Chính thức bỏ thi thăng hạng viên chức, giáo viên chỉ xét thăng hạng

Theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 07/12/2023, Chính phủ đã chính thức hủy bỏ quy định liên quan đến việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức. Thay vào đó, chỉ còn quy định về việc xét thăng hạng viên chức từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.

Theo hướng này, giáo viên, như nhiều ngành nghề khác, sẽ không phải tham gia vào quá trình thi thăng hạng nữa. Thay vào đó, họ sẽ chỉ thực hiện việc xét hồ sơ thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề. Điều này nhằm giảm bớt thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình quản lý và phát triển sự nghiệp của viên chức trong hệ thống công tác

Chính thức bỏ thi thăng hạng viên chức, giáo viên chỉ xét thăng hạng

2. Nên xét thăng hạng thế nào?

2.1. Tiêu chuẩn xét thăng hạng giáo viên

Theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT, quá trình xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên đòi hỏi đạt đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 • Nhu Cầu của Cơ Sở Giáo Dục:
  • Cơ sở giáo dục cần phải có nhu cầu và được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý chọn cử giáo viên để dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
 • Hiệu Suất Công Tác:
  • Đạt được loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước khi tham gia dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
  • Có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt.
 • Tình Trạng Kỷ Luật và Pháp Luật:
  • Không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật và không vi phạm các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức.
 • Bổ Nhiệm Chức Danh Nghề Nghiệp:
  • Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phù hợp với vị trí việc làm hiện tại.
 • Tiêu Chuẩn Về Trình Độ và Năng Lực:
  • Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của hạng đăng ký xét thăng hạng.
 • Đối Với Giáo Viên Dự Bị Đại Học:
  • Áp dụng cho giáo viên dự bị đại học, cần đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với hạng đăng ký xét thăng hạng của họ..

Quy định này nhằm đảm bảo rằng quá trình xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên được tiến hành công bằng và dựa trên hiệu suất cũng như đáp ứng đúng yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp mong muốn.

>>> Xem thêm: Hiểu biết về kiểm tra sổ đỏ thật giả để bảo vệ quyền lợi liên quan đến tài sản của mình

giáo viên xét thăng hạn thế nào

2.2. Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng giáo viên

Theo Quy Định Tại Điều 36 Nghị Định 115/2020/NĐ-CP, Hồ Sơ Đăng Ký Xét Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Bao Gồm:

Sơ Yếu Lý Lịch:

 • Hồ sơ sơ yếu lý lịch của viên chức cần được lập chậm nhất 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Hồ sơ này phải có xác nhận của cơ quan hoặc đơn vị sử dụng viên chức.
Xem thêm:  Top 3 văn phòng công chứng quận Hoàn Kiếm

Nhận Xét, Đánh Giá Của Hiệu Trưởng:

 • Bản nhận xét, đánh giá của hiệu trưởng về các tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức, tuân thủ theo quy định.

Bản Sao Các Văn Bằng, Chứng Chỉ:

 • Viên chức cần nộp bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp mà họ đang xét thăng hạng.

Ngoại Ngữ:

 • Trong trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ, thì không cần phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

Hồ sơ đăng ký này nhằm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ thông tin cần thiết để quá trình xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp diễn ra một cách công bằng và theo quy định.

2.3. Nội dung, hình thức xét thăng hạng giáo viên 

>>> Xem thêm: Công chứng là gì? Phân biệt công chứng và chứng thực. Những điều cần lưu ý khi thực hiện công chứng.

Xét thăng hạng giáo viên hạng II lên giáo viên hạng I:

Quy Trình Xét Thăng Hạng:

 • Xét thăng hạng giáo viên hạng II lên giáo viên hạng I được thực hiện qua việc chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng và tiến hành kiểm tra, sát hạch theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I của mỗi cấp học.

Điều Kiện Dự Xét Thăng Hạng:

 • Giáo viên hạng II có thể dự xét thăng hạng lên giáo viên hạng I khi hồ sơ của họ đạt 100 điểm.

Hình Thức Kiểm Tra, Sát Hạch:

 • Thời gian phỏng vấn không quá 15 phút/người dự xét, nội dung liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về giáo dục, và nhiệm vụ của nhà giáo theo tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp của mỗi cấp học.
 • Bài phỏng vấn được chấm theo thang điểm 30 và thực hiện trực tiếp đối với từng người.

Xét thăng giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Thực hiện thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng theo tiêu chuẩn giáo viên hạng II của mỗi cấp học.

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 34/2021/TT-BGDĐT

giáo viên xét thăng hạn thế nào

2.4. Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng giáo viên

Theo Điều 6 Thông tư 34, hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100, không làm tròn số khi cộng các điểm thành phần:

– Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 20 điểm

– Nhóm tiêu chí về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 80 điểm

2.5. Xác định người trúng tuyển

Điều Kiện Trúng Tuyển:

 • Người được xác định trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên phải đáp ứng đủ các điều kiện tại Điều 7 Thông tư 34, bao gồm:
  • Có đủ hồ sơ kèm các minh chứng theo quy định.
  • Đối với dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I: Điểm chấm hồ sơ phải đạt 100 điểm và điểm kiểm tra, sát hạch phải đạt từ 15 điểm trở lên.
  • Đối với dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II: Điểm chấm hồ sơ phải đạt 100 điểm.

Xét Thăng Hạng Với Số Lượng Hồ Sơ Nhiều Hơn Chỉ Tiêu:

 • Nếu số lượng hồ sơ xét thăng hạng giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiều hơn số chỉ tiêu thăng hạng được cấp có thẩm quyền giao, thì thực hiện như sau:
  • Xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I: Lấy điểm kiểm tra, sát hạch theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu thăng hạng được cấp có thẩm quyền giao.
  • Xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II: Sử dụng quy định về nhiệm vụ của hạng II để làm căn cứ xét thăng hạng.
  • Lấy điểm chấm minh chứng về nhiệm vụ của hạng II mà giáo viên hạng III đã thực hiện trong 06 năm liền kề trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.
Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục hủy bỏ di chúc trái pháp luật

Ưu Tiên Trong Trường Hợp Điểm Bằng Nhau:

 • Trong trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng cuối cùng, xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau: giáo viên là nữ, giáo viên là người dân tộc thiểu số, giáo viên nhiều tuổi hơn, giáo viên có thời gian công tác nhiều hơn.

Xác Định Người Trúng Tuyển:

 • Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng sẽ trao đổi văn bản với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý để quyết định người trúng tuyển.

Bảo Lưu Kết Quả:

 • Giáo viên không trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lần sau.

Như vậy trên đây là bài “Giáo viên xét thăng hạng thế nào khi bỏ thi thăng hạng viên chức? “. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>>Văn phòng công chứng Top 1 quận Cầu Giấy do khách hàng bình chọn trong năm 2023

>>>Muốn kiểm tra sổ đỏ giả nhanh chóng, chính xác cần lưu ý những điểm gì?

>>>Thủ tục làm sổ đỏ thừa kế bao gồm những bước gì? Làm tại cơ quan nhà nước mất khoảng thời gian là bao lâu?

>>>Dịch thuật là gì? Muốn dịch thuật lấy ngay trong ngày thì liên hệ công ty dịch thuật nào?

>>> Các quy định từ ngày 7/12/2023 liên quan đến viên chức tập sự

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *