Khái quát chung về ủy quyền và thừa kế? Ủy quyền giải quyết tranh chấp thừa kế? Ủy quyền phân chia thừa kế? Có được làm giấy ủy quyền phân chia, tranh chấp thừa kế?

Theo quy định của pháp luật thì cá nhân có thể ủy quyền cho một người khác đại diện mình để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp cá nhân không được cho người khác làm đại diện như kết hôn, ly hôn,….Vậy cá nhân có được làm giấy ủy quyền phân chia, tranh chấp thừa kế không? Việc ủy quyền này cần đáp ứng những điều kiện gì?

>>> Xem thêm: Thủ tục xin cấp sổ đỏ gồm những thủ tục gì? Ủy quyền xin cấp sổ đỏ có được không? 

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Dân sự năm 2015

– Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015

– Luật tố tụng hành chính năm 2015

– Luật công chứng năm 2014

1. Khái quát chung về thừa kế và ủy quyền

Uỷ quyền là quá trình cho phép một cá nhân hoặc tổ chức giao phó quyền đại diện cho họ trong việc thực hiện một hành động pháp lý cụ thể. Người ủy quyền, cũng như người được uỷ quyền (người nhận ủy quyền), đều phải chịu trách nhiệm đối với việc cấp phép/uỷ quyền và hành động được thực hiện dưới sự đại diện của người nhận ủy quyền.

Thừa kế là quá trình chuyển nhượng tài sản từ người đã qua đời cho những người còn sống, và tài sản này gọi là di sản. Quá trình thừa kế có thể xảy ra theo hai hình thức chính:

Thừa kế theo di chúc: Theo quy định của điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015, thừa kế theo di chúc là việc di chuyển tài sản của người để lại cho người còn sống theo ý chí được thể hiện trong di chúc khi họ còn sống.

Thừa kế theo pháp luật: Theo điều 649 Bộ luật Dân sự năm 2015, thừa kế theo pháp luật là việc thừa kế theo hàng/diện thừa kế theo các điều kiện và trình tự được quy định bởi pháp luật.

Tranh chấp di sản thừa kế là một tình trạng mâu thuẫn giữa những người thừa kế về việc quản lý và phân chia di sản của người đã qua đời. Trong ngữ cảnh thông thường, tranh chấp thừa kế là sự mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên trong mối quan hệ thừa kế, được pháp luật bảo vệ.

Khái quát chung về thừa kế và ủy quyền

2. Làm giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp thừa kế

Có nhiều dạng tranh chấp thừa kế theo pháp luật mà thường xuyên xảy ra, bao gồm:

Tranh chấp hàng thừa kế: Nơi những người thừa kế tranh chấp về quyền lợi và trách nhiệm liên quan đến di sản.

Tranh chấp về di sản thừa kế: Liên quan đến sự mâu thuẫn giữa người thừa kế về việc quản lý và phân chia di sản của người đã qua đời.

Tranh chấp cách hiểu về nội dung di chúc: Phát sinh khi có sự không đồng nhất trong cách hiểu và thực hiện di chúc.

Tranh chấp về việc xác định chủ thể thực hiện nghĩa vụ của người để lại di sản: Liên quan đến người nào sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của người đã qua đời đối với di sản.

Tranh chấp về việc phân chia di sản thừa kế: Xảy ra khi có sự không đồng lòng giữa các bên thừa kế về cách phân chia di sản.

Hiện nay, mặc dù chưa có quy định cụ thể về việc làm giấy uỷ quyền trong trường hợp tranh chấp thừa kế, nhưng vấn đề này đã được thảo luận trong các quy định của pháp luật dân sự. Theo quy định tại Điều 138 của Luật Dân sự năm 2015, cá nhân và pháp nhân có thể uỷ quyền cho người khác trong quá trình thực hiện và xác lập giao dịch dân sự.

Xem thêm:  Bằng tốt nghiệp đại học và những điều cần biết

Theo Điều 87 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, bất kỳ ai cũng có thể đại diện theo uỷ quyền của đương sự trừ khi có quy định khác. Trường hợp không được đại diện theo uỷ quyền trong phiên tòa bao gồm:

  • Đại diện theo uỷ quyền trong vụ án ly hôn.
  • Nếu người nhận uỷ quyền cũng là đương sự trong cùng một vụ việc với người được đại diện mà quyền lợi của hai bên đối lập.
  • Nếu người nhận uỷ quyền đang là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho đương sự khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ việc tranh chấp.

Với tranh chấp thừa kế, do không thuộc trường hợp không được đại diện theo uỷ quyền nêu trên, việc làm giấy uỷ quyền cho người khác tham gia tố tụng có thể thực hiện để giải quyết tranh chấp thừa kế. Điều kiện của người nhận uỷ quyền cần đáp ứng bao gồm đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không đối lập quyền và lợi ích hợp pháp với người ủy quyền.

Do đó, trong trường hợp tranh chấp thừa kế, việc làm giấy uỷ quyền là một phương tiện hữu ích để giải quyết mâu thuẫn trong quá trình thực hiện tố tụng.

>>> Xem thêm: Làm thế nào để kiểm tra sổ đỏ giả nhanh chóng trước tình hình các hành vi làm giả sổ đỏ ngày càng tinh vi?

Làm giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp thừa kế
minh hoa 3-6

3. Làm giấy ủy quyền phân chia thừa kế

Về phân chia thừa kế, có hai văn bản chính được sử dụng là Thỏa thuận phân chia di sản và Văn bản khai nhận di sản. Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được hiểu là một văn bản thể hiện sự nhất chí và đồng thuận của những người thừa kế về cách phân chia di sản của người đã qua đời.

Khai nhận di sản thừa kế là một thủ tục do người thừa kế thực hiện nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế tại thời điểm phát sinh quyền thừa kế, tức là sau khi người để lại di sản đã qua đời. Các trường hợp được thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế được quy định cụ thể theo Điều 58 Luật Công chứng 2014, bao gồm:

  • Người thừa kế là người duy nhất được hưởng di sản theo quy định pháp luật.
  • Các người thừa kế cùng được hưởng di sản theo quy định pháp luật hoặc theo di chúc, nhưng họ không thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, mà thay vào đó lập một văn bản khai nhận một khối di sản hợp nhất.

Phân chia di sản thừa kế cũng thuộc về loại giao dịch dân sự giữa các người thừa kế nhằm phân chia di sản của người đã qua đời. Ủy quyền phân chia thừa kế thì căn cứ vào các quy định chung về giao dịch dân sự. Theo quy định tại Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân và pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác trong quá trình thực hiện và xác lập giao dịch dân sự.

Ngoài ra, theo Điều 141 Bộ luật Dân sự 2015, một pháp nhân hoặc cá nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau, nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự với bên thứ ba hoặc với chính mình trong khi mình cũng là người đại diện của người đó, trừ các trường hợp pháp luật quy định khác.

Xem thêm:  Thủ tục ly hôn đơn phương với người nước ngoài

>>> Xem thêm: Nên đi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất tại các văn phòng công chứng hay tại ủy ban nhân dân? Ưu và nhược điểm?

Hợp đồng ủy quyền khai nhận di sản thừa kế và hợp đồng thỏa thuận phân chia di sản là văn bản thỏa thuận quan trọng giữa người ủy quyền (người thừa kế theo quy định) và người được ủy quyền nhằm để người được ủy quyền thực hiện thủ tục phân chia di sản thừa kế thay mặt. Hợp đồng ủy quyền này được coi là một cơ sở quan trọng để xác định thỏa thuận giữa hai bên trong quá trình thực hiện thủ tục phân chia di sản thừa kế.

Như vậy trên đây là bài ” Làm giấy ủy quyền phân chia, tranh chấp thừa kế được ? “. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Thủ tục làm sổ đỏ thừa kế bao gồm những bước gì? Làm tại cơ quan nhà nước mất khoảng thời gian là bao lâu? 

>>>Nên đi công chứng đặt cọc tại các văn phòng công chứng hay tại ủy ban nhân dân? Ưu và nhược điểm?

>>>Thủ tục công chứng mua bán nhà bao gồm những gì? Văn phòng nào chuyên thực hiện các giấy tờ mua bán nhà đất giá rẻ?

>>> Công chứng giá mua đất thấp hơn thực tế có bị vô hiệu?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *