Xác định kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng rất quan trọng vì nếu không biết khi nào khai theo từng lần phát sinh, theo tháng, quý hoặc theo năm sẽ dẫn tới tình trạng không nộp hoặc chậm nộp hồ sơ khai thuế và bị xử lý.

>>> Xem thêm: Thủ tục làm sổ đỏ thừa kế bao gồm những bước gì? Làm tại cơ quan nhà nước mất khoảng thời gian là bao lâu? 

1. Xác định khai thuế GTGT, TNCN theo từng lần phát sinh

Dựa trên Khoản 4 Điều 8 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các trường hợp sau đây yêu cầu khai thuế theo từng lần phát sinh:

xác định khai thuế GTGT,TNCN theo từng lần phát

Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) cho Người Nộp Thuế Không Nộp Hồ Sơ Khai Thuế hoặc Áp Dụng Phương Pháp Trực Tiếp Trên Giá Trị Gia Tăng:

 • Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế hoặc áp dụng phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về VAT nhưng có nghĩa vụ thuế gia trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

VAT và Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Không Phát Sinh Thường Xuyên:

 • Áp dụng phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về VAT và tỷ lệ trên doanh thu theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong trường hợp phát sinh nhiều lần trong tháng, được khai theo tháng.

Thuế Thu Nhập Cá Nhân Từ Các Nguồn Thu Nhập Đặc Biệt:

 • Cá nhân trực tiếp khai thuế hoặc tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng.

Thuế và Khoản Thu Tài Sản Cho Thuê Của Cá Nhân và Hộ Kinh Doanh:

 • Bao gồm các loại thuế và khoản thu của cá nhân cho thuê tài sản, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định và kinh doanh không thường xuyên.

VAT và Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Của Tổ Chức, Cá Nhân Nước Ngoài Kinh Doanh Tại Việt Nam hoặc Có Thu Nhập Tại Việt Nam (Nhà Thầu Nước Ngoài):

 • Áp dụng phương pháp trực tiếp cho thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (nhà thầu nước ngoài). Trong trường hợp thanh toán nhiều lần trong tháng, có thể khai theo tháng thay vì từng lần phát sinh.

Báo Cáo Vi Phạm Thời Hạn Chia Cổ Tức Cho Cổ Đông Nhà Nước Trong Công Ty Cổ Phần, Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên:

 • Trong trường hợp công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước vi phạm thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận theo quy định của Luật Doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của Nhà nước có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính và cơ quan đại diện phần vốn của Nhà nước tại công ty để xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Xác định khai thuế GTGT và thuế TNCN theo tháng

Theo điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng là loại thuế khai theo tháng, trừ trường hợp khai thuế theo từng lần phát sinh, theo năm.

Xem thêm:  Dự thảo mới đề xuất chỉ được chuyển giới 1 lần

Lưu ý: Người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý thì được lựa chọn khai theo quý.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách phân biệt sổ đỏ, sổ hồng bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, ai cũng có thể áp dụng

Xác định khai thuế GTGT và thuế TNCN theo tháng

3. Khai thuế GTGT và thuế TNCN theo quý

Dựa theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, tiêu chí khai thuế theo quý cho thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân được mô tả như sau:

Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) Theo Quý:

Người Nộp Thuế Thuộc Diện Khai Theo Tháng:

 • Nếu tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế sẽ khai theo quý.
 • Doanh thu được xác định từ tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
 • Trường hợp nộp thuế tập trung tại trụ sở chính, doanh thu bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc và địa điểm kinh doanh.

Người Nộp Thuế Mới Bắt Đầu Hoạt Động:

 • Có thể lựa chọn khai thuế theo quý khi mới bắt đầu hoạt động.
 • Sau 12 tháng kinh doanh, từ năm dương lịch tiếp theo, có thể chuyển sang khai theo mức doanh thu của năm liền kề.
Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Theo Quý:

Người Nộp Thuế Thuộc Diện Khai Theo Tháng:

 • Nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý, có thể lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.
 • Việc này được xác định từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và áp dụng trong cả năm dương lịch.

Lưu ý:

 • Người nộp thuế tự xác định đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
 • Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý có thể lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý trong cả năm dương lịch.
Thay Đổi Kỳ Tính Thuế:
 • Người nộp thuế đang khai thuế theo tháng và muốn chuyển sang khai thuế theo quý cần gửi văn bản đề nghị đến cơ quan thuế trước ngày 31/01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.
 • Trường hợp không gửi văn bản đến cơ quan thuế sau thời hạn, người nộp thuế tiếp tục khai thuế theo tháng suốt cả năm.
Trường Hợp Đặc Biệt:
 • Cơ quan thuế phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý, người nộp thuế phải chuyển sang khai thuế theo tháng từ tháng đầu của quý tiếp theo.
 • Không cần nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước, nhưng phải nộp bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý.
 • Cơ quan thuế sẽ xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng và tính tiền chậm nộp theo quy định nếu người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý.
Trường Hợp Áp Dụng Cho Các Loại Thuế Khác:
 • Đối với tổ chức tín dụng và bên thứ ba được ủy quyền khai thuế cho tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý, áp dụng khai thuế theo quý cho thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
 • Các trường hợp khác được mô tả chi tiết trong ngữ cảnh của Nghị định 126/2020/NĐ-CP.
Xem thêm:  Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế ở đâu ?

>>> Xem thêm: Dịch thuật là gì? Muốn dịch thuật lấy ngay trong ngày thì liên hệ công ty dịch thuật nào?

4. Khai thuế GTGT và thuế TNCN theo năm

– Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp mà trong năm chưa khấu trừ do chưa đến mức phải nộp thuế nhưng đến cuối năm cá nhân xác định thuộc diện phải nộp thuế.

– Các loại thuế, khoản thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, cá nhân cho thuê tài sản lựa chọn khai thuế theo năm.

Như vậy trên đây là bài “Xác định kỳ khai thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng”. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Công chứng là gì? Phân biệt công chứng và chứng thực. Những điều cần lưu ý khi thực hiện công chứng. 

>>> Văn phòng công chứng quận Hoàn Kiếm có thực hiện công chứng ngoài trụ sở không?

>>> Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất hiện nay tại các văn phòng công chứng được tính dựa trên căn cứ nào? 

>>> Ở quận Đống Đa văn phòng công chứng nào chuyên làm các dịch vụ giấy tờ nhà đất, dịch vụ làm sổ đỏ uy tín?

>>>Mua bán đất bằng hợp đồng ủy quyền: Nên hay không?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *