Con ruột có được ưu tiên hưởng thừa kế nhiều hơn con nuôi hay không? Cùng tìm hiểu nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây

>>> Xem thêm: Thủ tục làm sổ đỏ thừa kế bao gồm những bước gì? Làm tại cơ quan nhà nước mất khoảng thời gian là bao lâu? 

1. Hiểu thế nào về hưởng thừa kế theo pháp luật?

Thừa kế theo pháp luật là một khía cạnh quan trọng của hệ thống pháp luật dân sự, và Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015 tại Việt Nam đã quy định chi tiết về những trường hợp nào thừa kế theo pháp luật được áp dụng.

Theo quy định của Điều 650, thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong các tình huống sau đây.

Không Có Di Chúc:

  • Nếu người chết không để lại di chúc nào, thừa kế theo pháp luật sẽ tự động áp dụng. Điều này giúp xác định công bằng và minh bạch việc phân chia tài sản của người chết, tránh những tranh chấp có thể xảy ra khi không có hướng dẫn cụ thể từ di chúc.

Di Chúc Không Hợp Pháp:

  • Nếu di chúc của người chết là không hợp pháp, thừa kế theo pháp luật sẽ áp dụng để đảm bảo tính công bằng và hợp pháp trong việc phân chia di sản.

Người Được Chỉ Định Không Hưởng Di Sản:

  • Trong trường hợp người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản, thừa kế theo pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng để đảm bảo chuyển giao tài sản một cách có trật tự và tránh tình trạng hỗn loạn pháp lý.

Người Thừa Kế Theo Di Chúc Chết Trước Hoặc Cùng Thời Điểm:

  • Quy định những trường hợp khi người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc.

Cơ Quan, Tổ Chức Thừa Kế Theo Di Chúc Không Còn Tồn Tại:

  • Xác định hậu quả khi cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Những quy định chi tiết này tạo nên một hệ thống pháp luật thừa kế linh hoạt và công bằng, giúp giải quyết những tình huống phức tạp và đảm bảo rằng tài sản của người chết được phân phối đúng đắn. Các điều khoản này đồng thời bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và duy trì ổn định trong xã hội.

Hiểu thế nào về hưởng thừa kế theo pháp luật?

2. Con ruột có được ưu tiên hơn con nuôi khi hưởng thừa kế theo pháp luật không?

Tại Việt Nam, lĩnh vực thừa kế theo pháp luật được coi là một vấn đề quan trọng, và Điều 651 của Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định chi tiết về người thừa kế theo thứ tự ưu tiên. Quy định này phân chia người thừa kế thành ba hàng, mỗi hàng đại diện cho một cấp độ quan hệ với người chết.

Theo quy định, hàng thừa kế thứ nhất bao gồm những người có mối quan hệ quan trọng và được ưu tiên hưởng thừa kế, như vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ và con nuôi của người chết. Hàng thừa kế thứ hai gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột. Hàng thừa kế thứ ba liên quan đến cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột và chắt ruột của người chết.

Quy định thứ hai của Điều 651 rõ ràng thể hiện nguyên tắc công bằng, xác định rằng những người thừa kế cùng một hàng thừa kế sẽ đồng nhận phần di sản bằng nhau, đảm bảo tính đồng đều trong quá trình phân chia tài sản.

Quy định thứ ba làm rõ về quyền lợi của những người ở hàng thừa kế sau, chỉ có quyền thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã mất, bị mất quyền thừa kế, hoặc từ chối thừa kế.

Trong ngữ cảnh này, nếu so sánh giữa con nuôi và con ruột, cả hai đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Do đó, trong quá trình phân chia thừa kế theo pháp luật, không có sự ưu tiên giữa con nuôi và con ruột. Cả hai đều được đối xử bình đẳng, điều này làm nổi bật tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên. Điều này cũng là biểu hiện của tính linh hoạt trong hệ thống pháp luật, cung cấp nguyên tắc cụ thể và rõ ràng để giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến thừa kế, giữ cho quá trình này minh bạch và công bằng trong xã hội.

Xem thêm:  Không có tên trong hộ khẩu có được quyền thừa kế?

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách phân biệt sổ đỏ, sổ hồng bảo đảm đơn giản, dễ hiểu, ai cũng có thể áp dụng

3. Thứ tự ưu tiên thanh toán khi chia thưa kế

Quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán khi chia thừa kế theo Điều 658 của Bộ luật Dân sự 2015 tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc xác định trật tự và quy trình xử lý các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thanh toán và ngăn chặn mọi tranh chấp có thể xảy ra giữa các bên liên quan đến thừa kế.

Quy định bắt đầu với việc ưu tiên thanh toán chi phí hợp lý cho việc mai táng, giữ cho quá trình tưởng nhớ người chết diễn ra trang trọng và tôn nghiêm, đồng thời giảm áp lực tâm lý cho gia đình.

Tiếp theo, việc thanh toán tiền cấp dưỡng còn thiếu được ưu tiên, đảm bảo rằng mọi nghĩa vụ trợ cấp gia đình đã được giải quyết trước khi tài sản được phân phối.

Sau đó, chi phí bảo quản di sản được xếp vào thứ tự ưu tiên để đảm bảo tài sản được bảo quản một cách đúng đắn và an toàn cho đến khi quá trình thừa kế hoàn tất.

Thứ tự ưu tiên tiếp theo đề cập đến việc thanh toán tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ, đảm bảo rằng những người có nhu cầu cần thiết sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính.

Tiền công lao động được đặt vào thứ tự thanh toán cuối cùng trong nhóm nghĩa vụ tài sản, nhấn mạnh vị thế quan trọng của lao động trong xã hội và trong quá trình thừa kế.

Quy định cũng xác định rõ thứ tự thanh toán tiền bồi thường thiệt hại, đảm bảo bảo vệ quyền lợi của những người liên quan đến tài sản bị thiệt hại trong quá trình thừa kế.

Tiếp theo là việc thanh toán các khoản thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước, đảm bảo rằng các nghĩa vụ thuế được thực hiện đúng đắn.

Các khoản nợ khác đối với cá nhân và pháp nhân được thanh toán sau cùng, trước khi chuyển sang thanh toán tiền phạt và các chi phí khác.

Tổng cộng, thứ tự ưu tiên thanh toán khi chia thừa kế theo quy định tại Điều 658 Bộ luật Dân sự 2015 là một hệ thống chi tiết và công bằng, đảm bảo rằng mọi nghĩa vụ tài sản và chi phí liên quan đều được giải quyết một cách minh bạch và công bằng trong quá trình thừa kế.

Hiểu thế nào về hưởng thừa kế theo pháp luật?

4. Trường hợp nào bị truất quyền hưởng thừa kế?

Trong Bộ luật Dân sự năm 2015 tại Việt Nam, quy định về việc truất quyền hưởng thừa kế là một khía cạnh quan trọng liên quan đến quyền và trách nhiệm của người để lại di sản thừa kế. Điều 626 của Bộ luật Dân sự 2015 đã đề cập đến vấn đề này, tạo ra cơ sở pháp lý để xác định khi nào một người có thể bị truất quyền hưởng thừa kế.

Truất quyền thừa kế đơn giản là quá trình ngăn chặn một người có quyền thừa kế theo di chúc của người lập di chúc. Thông thường, người để lại di chúc có quyền quyết định ai được hưởng di sản của mình và ai sẽ bị loại trừ khỏi danh sách thừa kế. Điều này thường được thể hiện rõ trong di chúc hợp pháp của họ, nơi ý chí của họ được ghi chép rõ ràng.

Truất quyền thừa kế không chỉ là quyền của người để lại di chúc mà còn liên quan đến việc chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật. Khoản 3 của Điều 651 trong Bộ luật Dân sự 2015 quy định rằng người ở hàng thừa kế sau chỉ có quyền hưởng thừa kế nếu không có hàng thừa kế trước đó. Điều này áp dụng khi cá nhân trước đó đã chết hoặc từ chối nhận di sản.

Xem thêm:  Bán hàng hết hạn sử dụng bị xử phạt thế nào theo quy định pháp luật

>>> Xem thêm: Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất hiện nay tại các văn phòng công chứng được tính dựa trên căn cứ nào? 

Bị truất quyền thừa kế đòi hỏi sự chấp nhận và tuân thủ đối với quyết định của người để lại di chúc. Điều này thường là một quy trình pháp lý và đòi hỏi sự minh bạch và rõ ràng từ phía người để lại di chúc. Các nguyên tắc này giúp bảo vệ quyền lợi và ý chí của người lập di chúc, đồng thời tạo ra một hệ thống công bằng trong việc phân phối di sản thừa kế.

Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cần phải phân biệt giữa thuật ngữ “không được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật” và “bị truất quyền hưởng di sản thừa kế theo di chúc.” Thuật ngữ “không được hưởng di sản” áp dụng khi người để lại di chúc vẫn cho phép người thừa kế này nhận di sản theo di chúc, không bị ngăn chặn bởi bất kỳ rủi ro nào. Trong khi đó, thuật ngữ “bị truất quyền hưởng di sản” áp dụng khi di chúc không công nhận quyền hưởng thừa kế của người đó, và họ chỉ có thể nhận di sản nếu di chúc không có hiệu lực pháp luật.

Như vậy trên đây là bài “Hưởng thừa kế con ruột có nhận nhiều hơn con nuôi hay không?”. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Địa chỉ văn phòng công chứng thực hiện dịch vụ công chứng giấy tờ uy tín, nhanh chóng tại Hà Nội

>>> Sổ đỏ là gì? ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ được không?

>>> Hợp đồng thuê nhà có mất hiệu lực khi bên cho thuê mất không?

>>> Di chúc miệng là gì? Lập di chúc miệng có hợp pháp không?

>>> Quy định về việc xây dựng chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *