Việc phân biệt giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự và hiểu rõ bản chất của 02 loại hợp đồng này rất quan trọng, bởi phải xác định được đúng bản chất của loại hợp đồng thì việc tuân thủ cũng như giải quyết khi có tranh chấp xảy ra mới đúng pháp luật.

I. Hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế (hợp đồng thương mại) là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Chủ thể của Hợp đồng kinh thế là pháp nhân và cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hợp đồng kinh tế được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, trực tiếp chịu trách nhiệm tài sản và không trái pháp luật.

Về hình thức hợp đồng kinh tế, hiện nay pháp luật không quy định bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên Luật Công chứng quy định: Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Do vậy khi làm hợp đồng kinh tế các bên có thể công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Xem thêm>>Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ

II. Hợp đồng dân sự (Điều 428 – Bộ luật dân sự năm 2014)

– Hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cbo bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán.

Xem thêm:  Khái niệm ủy quyền. Thời hạn của hợp đồng ủy quyền là bao lâu?

– Đối tượng của hợp đồng mua bán

1. Đối tượng của hợp đồng mua bán được phép giao dịch.

2. Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng mua bán là vật thì vật được xác định rõ.

3. Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng mua bán là quyền tài sản thì phải có giấy tờ hoặc các bằng chứng khác chứng minh quyền đó thuộc sở hữu của bên bán.

– Giá và phương thức thanh toán

1. Giá do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên.

2. Phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận.

– Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán

1. Thời hạn hợp đồng mua bán do các bên tự thỏa thuận

2. Khi các bên không có thỏa thuận về thời hạn thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay sau khi nhận tài sản.

– Địa điểm giao tài sản

1. Địa điểm giao tài sản do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì áp dụng theo quy định:

a) Nơi có tài sản, nếu đối tượng giao dịch là Bất động sản

b) Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền, nếu đối tượng không phải là Bất động sảs;

c) Nếu các bên có thỏa thuận khác.

– Bồi thường thiệt hại (xem điều 448 của bộ luật này)

Xem thêm>>Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Trên đây là một số quy định về dạng hợp đồng mà Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ giới thiệu để quý khách tham khảo.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Xem thêm:  Đặt lịch hẹn công chứng, lợi ích của việc đặt lịch công chứng

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

Công chứng ngoài trụ sở, tại nhà riêng miễn phí

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí công chứng tại nhà

Hotline: 09.66.22.7979 hoặc 0935.669.669

Địa chỉ: số 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *